Je bent jezelf op de Driemaster

Pas als je goed kijkt, zie je hoe verschillend kinderen zijn. Zij hebben andere talenten, andere behoeftes en andere kenmerken. Bij de Driemaster omarmen wij die diversiteit.

Lees verder
Sluiten

Je bent jezelf op de Driemaster

Pas als je goed kijkt, zie je hoe verschillend kinderen zijn. Zij hebben andere talenten, andere behoeftes en andere kenmerken. Bij de Driemaster omarmen wij die diversiteit.

Wie binnenloopt bij de Driemaster moet misschien even wennen. Kleuters spelen in de speelhoek, een plukje kinderen krijgt instructie in het rekenruim, iemand leest liggend op de grond van het leerplein een boek, anderen werken staand aan een tafel aan een project. Het lijkt op het eerste gezicht wat ongeorganiseerd, maar het tegenovergestelde is waar.

De beste verse van jezelf worden

Dit is het kindgerichte onderwijs van de Driemaster in de praktijk. Als kinderen net zo kleurrijk zijn als het leven zelf, kun je niet ieder kind hetzelfde aanbieden. Dat gaat voorbij aan wat wij zien als de belangrijkste opdracht voor het onderwijs: een kind de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. Oftewel, wie ben jij als persoon, waar loop je warm voor en hoe kunnen wij jou helpen om jouw ‘ik’ verder te laten groeien?

Eigenaarschap

‘Helpen’ is hier het sleutelwoord. Wij gunnen kinderen de ruimte om zelf hun leerproces vorm te geven. Als team stellen wij ons op als coach, begeleider en stimulator. Die zelfverantwoordelijkheid zorgt niet alleen voor betrokkenheid en zelfvertrouwen, het is ook een investering in de toekomst. Later zullen kinderen ook keuzes in het leven moeten maken.

Werken in units

Bij die vrijheid hoort een flexibele organisatievorm. Wij werken met een onderbouw (4 – 6 jaar), middenbouw (7 – 8 jaar) en bovenbouw (9 – 12 jaar). In deze units vinden kinderen in hun stamgroep een veilige basis. Van daaruit waaieren ze dagelijks uit naar hun taal-, reken- en themalessen, waar ze instructie krijgen. Je kunt hierdoor het onderwijs nog beter afstemmen op het niveau van ieder kind.

Het doet ook recht aan de talenten van leerkrachten. De één heeft meer gevoel voor rekenen of taal dan de ander. Zij kunnen zich uitleven in hun specialisme. Zo koppelen we in de bonte gemeenschap die we zijn continu interesses en behoeftes aan elkaar. Misschien lijkt het schoolleven op de Driemaster vrijblijvend, in werkelijkheid gaat het er gedisciplineerd aan toe. Dat heeft te maken met een doordachte visie op onderwijs waarin kinderen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Het is het gevoel: op de Driemaster mag je jezelf zijn.

Onze waarden zijn:

  • Vertrouwen en respect
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
  • Uitdagen
  • Betrokkenheid