Ouders

Op de Driemaster betrekken we u als ouder graag bij ons onderwijs. Wij kijken samen met u naar de ontwikkeling van uw kind op school, thuis en in zijn sociale omgeving.

Lees verder
Sluiten

Ouders

Betrokken zijn bij activiteiten van uw kind

Op de Driemaster betrekken we u als ouder graag bij ons onderwijs. Wij kijken samen met u naar de ontwikkeling van uw kind op school, thuis en in zijn sociale omgeving.

Wij kunnen ons voorstellen dat er voor u als ouder niks leukers is dan van dichtbij het schoolwerk van uw kind te bewonderen. Daar krijgt u bij ons alle kans voor. U bent van harte welkom bij de afsluiting van de schoolthema’s, als de kinderen hun ervaringen binnen een thema hebben omgezet in een toneelstuk of tentoonstelling. En weet u zelf meer over een thema? Dat schakelen we u graag in als ‘gastdocent’!

Rapportfolio

In het contact met ouders speelt ook het rapportfolio een rol. Hierin staan de vorderingen en talenten van uw kind beschreven, aangevuld met tekeningen, werkstukken, presentaties en foto’s. Ook dit maakt zijn ontwikkeling ontzettend aanschouwelijk. Het rapportfolio nemen we met uw kind u door tijdens de contactmomenten in het schooljaar.

Het aantal contactmomenten stellen we vast tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van het jaar. En natuurlijk kunt u altijd tussendoor een leerkracht spreken. Tot slot houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op school via onze nieuwsbrief, die digitaal verspreid wordt via Social Schools.

Ouderraad

Ouderbetrokkenheid is een onmisbare factor in de activiteiten die extra vrolijkheid geven aan het schoolleven. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en schoolreisjes. Een groep enthousiaste ouders – verenigd in de ouderraad – ondersteunt het team bij de organisatie ervan. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage die deze activiteiten mogelijk maakt.

Oudercafé

Ouders staan bij ons niet langs de zijlijn, zij zijn onze partner in onderwijs. We zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die raken aan de school en het onderwijs. Daarnaast geven wij informatie over actuele ontwikkelingen of over onderwerpen zoals toetsen of ons rekenonderwijs. Twee keer per jaar organiseren wij in een informele setting panelgesprekken met ouders en collega’s. De verschillende perspectieven die uit deze ontmoetingen naar voren komen zijn onbetaalbaar.

Medezeggenschapsraad

Ook meer formeel betrekken we ouders bij ons schoolbeleid. We toetsen plannen en ideeën bij onze medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Driemaster bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Zij worden telkens voor een periode van drie jaar gekozen. De Driemaster maakt deel uit van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).