Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een school is de wereld in het klein. Een smeltkroes van achtergronden, karakters, meningen en gedragingen.

Lees verder
Sluiten

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ons pedagogisch huis

Een school is de wereld in het klein, zeker een school als de Driemaster. Een smeltkroes van achtergronden, karakters, meningen en gedragingen. Voor een prettig schoolklimaat moeten we verschillen accepteren en ons positief naar elkaar opstellen.

Dat gaat niet vanzelf. Als we het fijn met elkaar willen hebben, moeten we vanaf het begin uitspreken welk gedrag we van elkaar verwachten. Kinderen hebben daar net zo goed een aandeel in als leerkrachten. Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen we dat met elkaar naleven?

Welbevinden ondersteunen

Zo bouwen we aan een ‘pedagogisch huis’. Een gemeenschappelijke taal en eensgezind handelen die een logische lijn volgt door de hele school. Het heeft onder meer te maken met groepsvorming en het voorleven van gewenst gedrag door leerkrachten. Met steeds weer de vraag: hoe kunnen we het welbevinden van het kind ondersteunen?

Het leven leren

Zo is pedagogiek of ‘opvoedkunde’ bij de Driemaster geen apart programma. Het is geïntegreerd in ons dagelijkse doen en laten. Het stimuleert op natuurlijke wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en leert hen om betekenisvolle relaties aan te gaan, samen te werken en met meningsverschillen om te gaan. Stuk voor stuk vaardigheden die belangrijk zijn om later je plek in de samenleving te vinden.