Trimaran

Hoogbegaafde kinderen hebben een ander denkniveau en gevoelsleven. Zij kunnen zich daardoor verloren voelen in het reguliere onderwijs en uiteindelijk zelfs uitvallen. Ze vinden een begripvolle en geborgen omgeving bij de Trimaran.

Lees verder
Sluiten

Trimaran

Een school voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben een ander denkniveau en gevoelsleven. Zij kunnen zich daardoor verloren voelen in het reguliere onderwijs en uiteindelijk zelfs uitvallen. Ze vinden een begripvolle en geborgen omgeving bij de Trimaran.

De Trimaran helpt deze vastgelopen kinderen (en hun ouders) met een ‘reset’ door hen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Bij de Trimaran komen hulp in onderwijs en zorg bij elkaar. Leerkrachten, die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, werken samen met jeugdzorgwerkers van Parlan Hulp voor kind en gezin | Parlan Dit alles in een normale schoolsetting.

Zoeken naar de juiste balans

Hoogebegaafde kinderen zijn doorgaans in staat om de basislesstof in compacte vorm tot zich te nemen. Hun uitdagingen liggen op een ander niveau. Cognitief willen we ze extra prikkelen door hen bijvoorbeeld hogere denkorde opdrachten voor te leggen. Sociaal-emotioneel moeten we daarentegen dikwijls weer terug naar de basis. Die balans zoeken is de sleutel tot het succes van het onderwijs van de Trimaran.

Onderwijs op maat

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar zitten in één groep. Het hele programma wordt afgestemd op het individuele kind, onder meer op basis van een kindontwikkelplan, maar waar mogelijk vindt clustering plaats. Bij de Trimaran is er nauw contact met ouders. Hun kind is tussen wal en schip geraakt en zij daardoor vaak ook. Het is belangrijk om het vertrouwen te herstellen in het schoolproces.

De Trimaran en de Driemaster

De Trimaran is verbonden aan de Driemaster. Enkele schoolactiviteiten worden gemengd uitgevoerd. Hoogbegaafde kinderen moeten later hun plaats in de maatschappij vinden en zich dus ook tot hun omgeving kunnen verhouden. Wij streven ernaar dat kinderen weer in hun kracht worden gezet en tot bloei komen. Het doel is om ze uiteindelijk te laten doorstromen naar het reguliere onderwijs. Plaatsing op de Trimaran is tijdelijk.

Aanmelding

De Trimaran is een initiatief van SaKS Samen SaKS | SaKShttps://www.saks.nl, samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Home – SWVNK (swvnoord-kennemerland.nl en Gemeente Alkmaar https://www.alkmaar.nl/Gemeente Alkmaar Home . Als een kind ervoor in aanmerking komt, is er al veel overleg tussen ouders en de school van herkomst aan voorafgegaan. Er heeft een multidisciplinair overleg (MDO) plaatsgevonden en er is een TOP-dossier samengesteld. Een kind kan aangemeld worden door de school van herkomst volgens een bepaald protocol.

Schooltijden

Een groep op de Trimaran telt maximaal 18 leerlingen, afkomstig uit de hele regio Noord-Kennemerland en verdeeld over de groepen 3 tot en met 8. Zij volgen het continurooster van de Driemaster en zijn de hele dag aaneengesloten op school.

De schooltijden zijn:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
  • woensdag: 8.30 – 12.30 uur

Contact

Bezoek- en postadres van de Trimaran:

P/A De Driemaster

Judith Leijsterstraat 2

1816 JZ ALKMAAR

E-mail: trimaran@saks.nl (bezoek na schooltijd vanaf 14.30 uur)

Tel: 06 43 83 62 92

Contactpersoon Trimaran: Petra Gerritsma

Website: www.driemaster-saks.nl/trimaran