Brede ontwikkeling

Rekenen, taal, spelling; zij horen tot de kernvakken in ons onderwijs en we besteden er veel aandacht aan. Maar er is meer nodig om kinderen met twee benen in de samenleving laten staan.

Lees verder
Sluiten

Brede ontwikkeling

Op ontdekkingsreis aan boord van de Driemaster

Rekenen, taal, spelling; zij horen tot de kernvakken in ons onderwijs en we besteden er veel aandacht aan. Maar er is meer nodig om kinderen met twee benen in de samenleving laten staan.

Thematisch onderwijs

Wijsheid haal je niet alleen uit boeken, die haal je ook uit de wereld om je heen. De dynamiek van het volle leven komt bij ons op school binnen via thema’s. Vanuit het besef dat de werkelijkheid niet in losse vakken te vangen is, maar in al zijn mooie, uitdagende en samenhangende facetten onderzocht moet worden.

De ene periode is de school in de ban van mythen en legenden, de andere periode zijn we ‘giga groen’. Kinderen gaan op zoek naar antwoorden op vragen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Hoe scheid je afval? Ben jij net zo dapper als een Griekse held? Kun je een sprookje schrijven? Zo wordt onderwijs levensecht en hoef je niet eens zoveel te doen om kinderen ‘aan’ te zetten. Leren wordt iets van nu in plaats van later.

Voor ons thematisch onderwijs gebruiken we het International Primary Curriculum (IPC). IPC laat ons kennismaken met de wereld om ons heen, waardoor we er vertrouwd mee raken. Niet alleen met alles wat er speelt, maar ook met de houding die nodig is om je weg te vinden in die wereld. Je stelt doelen, lost samen problemen op, neemt initiatief en denkt creatief. Stap aan boord bij de Driemaster en we gaan samen op ontdekkingsreis!

Brede ontwikkeling

Die ontdekkingsreis blijft niet beperkt tot de thema’s waarin we lekker kunnen verdwalen, het strekt zich uit in ons hele onderwijs. Wie heeft groene vingers en helpt in de moestuin? Of ben je creatief aangelegd en doe je liever mee aan onze kunstlessen? Met een rijk en gevarieerd aanbod is het ultieme doel dat kinderen zichzelf gaan ontdekken. Wat zijn hun talenten? Waarin blinken zij uit en waaraan moeten ze nog werken?

Die zoektocht gaat door na schooltijd. Dankzij de samenwerking met Stadskids ,https://stadskidsalkmaar.nl Artiance https://www.artiance.nl en Alkmaar Sport https://alkmaarsport.nl kunnen kinderen zich op allerlei naschoolse activiteiten storten, van een teken- en schildercursus tot ‘Everybody Dance’. Mogelijk bent u als ouder net zo verrast over de vaardigheden en interesses van uw kind als wij dat soms zijn.